فرم نظرسنجیما با چند سوال کوتاه می‌خواهیم اطمینان پیدا کنیم که محصول و خدمات ... منطبق بر انتظارات شما است. تکمیل این پرسشنامه در 3 بخش و ماکسیمم 2 دقیقه زمان می‌برد.

در بخش اول درباره میزان رضایت شما از خرید اخیری که از ما داشته اید، سوال می پرسیم.

در بخش دوم، میزان رضایتمندی شما از شرایط و کیفیت سایت را بررسی خواهیم کرد.

در بخش سوم (نهایی)، بر خدمات سفارش ها و کیفیت تعامل کارشناسان پشتیبانی متمرکز می شویم.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورتیکه در مورد سایت پیشنهاد ویژه ای دارید، اعلام بفرمایید. به کاربردی ترین پیشنهادها، جوایز ویژه ای تعلق خواهد گرفت. را بنویسید. در صورتیکه در مورد سایت پیشنهاد ویژه ای دارید، اعلام بفرمایید. به کاربردی ترین پیشنهادها، جوایز ویژه ای تعلق خواهد گرفت. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
انتقاد و پیشنهاد در مورد همکاران بخش پشتیبانی را لطفاً در این قسمت ذکر کنید. را بنویسید. انتقاد و پیشنهاد در مورد همکاران بخش پشتیبانی را لطفاً در این قسمت ذکر کنید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
در این بخش می توانید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را ذکر و برای مدیریت فروشگاه ارسال نمایید. مطمئن باشید در سریعترین زمان ممکن، پاسخ خواهیم داد. را بنویسید. در این بخش می توانید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را ذکر و برای مدیریت فروشگاه ارسال نمایید. مطمئن باشید در سریعترین زمان ممکن، پاسخ خواهیم داد. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...